Wie zijn wij?

TechVracht is een logistieke dienstverlener met als specialisme het bundelen van gelijksoortige goederenstromen van een beperkte groep (niet concurrerende) verladers, waardoor servicegraad en leverfrequenties kunnen toenemen en logistieke kosten worden gereduceerd door een hoge beladingsgraad en minder transportkilometers.

Wij beschikken daartoe over een eigen 24-uurs distributienetwerk in noordoost Nederland voor voornamelijk kleinere zendingen, in omvang uiteenlopend van één pakketje tot enkele laadmeters per zending. Met andere regio’s in de Benelux en Duitsland neemt TechVracht deel in samenwerkingsverbanden.

Onze doelgroep bestaat uit (groot)handelsbedrijven, vaak uit technische of industriële sector, die veelal gebruikmakend van eigen transport te maken hebben met veranderingen in de vraag, door opkomst van e-commerce, productspecificatie, lagere ketenvoorraden, kortere levensduur van producten en kortere venstertijden. Meer frequent vervoer en kleinere ladingen zijn dan nodig om aan de markteisen te kunnen blijven voldoen, waardoor de kans op inefficiënties van transport toenemen en de kosten stijgen.

TechVracht biedt u de mogelijkheid om het behoud van uw eigen indentiteit (vrachtwagens met logo) en met een hoge servicegraad toch tot lagere logistieke kosten te komen, door bundeling van goederenstromen.

Ook door de overheid wordt het samenbrengen van verladende partijden gestimuleerd, omdat met reductie van transportkilometers ook het maatschappelijk belang van verminderde uitstoot van broeikasgassen (Kyoto-verdrag) gerealiseerd wordt en de infrastructuur minder zwaar wordt belast.

Ook specialisten van TechVracht nemen deel aan verladers samenwerkingsprojecten, gesteund door de overheid.

Meer weten?

U kunt ons bereiken op onderstaand telefoonnummer:
06 – 51 42 47 01

Of neem contact op via het contactformulier
Naar Contact